*Pravidla při hře

video na ukázku: UKÁZKY PŘESTUPKŮ

Vždy respektovat pokyny organizátora a nediskutovat o rozhodnutí!

Kdo nebude při hře a organizaci respektovat PRAVIDLA A PODMÍNKY nebo se bude chovat nevhodně bude za takové jednání vyloučen ze hry i ze skupiny!
Hrát pouze pro zábavu a proto je nutné hrát v klidu, nejlépe BEZKONTAKTNĚ!

1. Chovat se slušně, nenadávat ostatním, netoleruje se žádné arogantní chování, odmlouvání a jiné nevhodné poznámky nebo diskutování!

2. Žádná agresivní hra, silné napadání, tlačit na soupeře tělem (jakkoliv), nenabíhat do hráčů, nestrkat se a podobný styl hry!
Nejlepší herní styl je si od protihráče držet krok odstup a hrát pouze florbalkou!
Také může dojít vlivem rychlého náběhu na soupeře k poškození florbalové hole!

3. Při hře není dovolen vysoký nápřah a došvih florbalovou holí nebo jinak vysoká hůl nad úroveň mantinelu i přesto, že poblíž vás není žádný hráč!
Hrát florbalkou by se vždy mělo do úrovně MANTINELŮ!

4. Netoleruje se hozená florbalka do cesty hráči, který jde třeba sám na bránu a podobně!

5. Zákaz strkání florbalky mezi nohy hráče za účelem odebrání míčku
HOKEJOVÝ STYL NENÍ A NEBUDE TOLEROVÁN!